Văn khấn mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024

JOHN DOE

Dịp Tết là thời điểm trang trọng, khi mọi gia đình dành sự kính trọng bằng việc cúng hương tổ tiên. Cúng mùng 1 Tết, nghi lễ quan trọng thường được tổ chức sáng sớm theo lịch Âm lịch

01

Tại sao bài văn khấn mùng 1 Tết là điều cần thiết?

Lễ vật khấn ngày mùng 1 Tết gồm những gì?

Mẫu văn khấn mùng 1 Tết cúng gia tiên

02