Vòng dây may mắn thạch anh hồng dâu tây - mệnh Thổ, Hỏa