Mặt Phật Bất Động Minh Vương – Phật bản mệnh tuổi Dậu

Phật Bất Động Minh Vương đá thạch anh khói